Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 20,2003-04: St.prp. nr. 20 (2003-2004) Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2003

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2003

Av i alt 767 ordformer var 23 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513068bonusinntekter1
1513062fortifikasjon1
1513067lokaliseringsradar1
1513064meirutgiftar3
1513066overskotsdrivstoff1
1513055soldatproposisjonen1
1513052utgiftsrammer1
1513057vdi17