Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-9,2003-04: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 9 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2004 mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.11.2003

Av i alt 447 ordformer var 3 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513041fiskeforsøk5
1513044strukturavgift6
1513042strukturavgifta2