Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-5,2003-04: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 5 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om konsesjonsvederlag frå TV2

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.11.2003

Av i alt 274 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513039inntektsavhengige8
1513034inntektsuavhengig5
1513035inntektsuavhengige4
1513038konsesjonsvederlag4
1513040reklamerekneskapen1