Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 18,2003-04: St.prp. nr. 18 (2003-2004) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 under Nærings- og handelsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2003

Av i alt 1539 ordformer var 93 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513003beredskapsmeldinga1
1512962betalingsdatoen2
1513010boreplattformar3
1512994bruttoføras1
1512965budsjettbeløp1
1512959budsjetteringsmodellen1
1512958budsjetteringssystem1
1512980eigarpartar2
1512985endringsproposisjonen2
1513009førstegongsgebyr2
1512971hendhald2
1513031innlånsbehov2
1513002innlånsramma1
1512947inntektsføringa6
1512990internasjonaliseringsselskapet1
1512941ispatruljetenesta4
1512993kapitaldekking1
1512982kapitalnedsettinga2
1512951kjeldekoden5
1512957kontingentbasert1
1512940kontingentinnbetalingane1
1512981kunngjeringsprosess1
1512946meirinntektsfullmakter11
1513011ncm2
1512972nedbetalingstakta1
1512963nettokontigent1
1513017omstruktureringskostnader4
1512961programdepartementa1
1512945prosjektutførande1
1513001refinansieringsbehovet1
1512970restsaldoen1
1512950sakshandsamingssystemet25
1512979salsbistand1
1513013salsstrategiar2
1513018seafoos1
1513016skuldnader1
1512973strukturmessige7
1513014sucra2
1512986tapsavsetting1
1512996tapsfondskonto1
1512995tapsfondsmidla1
1512984teikningskurs1
1513028telenoraksjar1
1512978vpsgebyr1