Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 17,2003-04: St.prp. nr. 17 (2003-2004) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 under Barne- og familiedepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2003

Av i alt 640 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1512922barnevernverksemd1
1512938comitee2
1512924drifstilskot1
1512934eingangstønad1
1512935fødselspengeutbetalinga1
1512927meirinntak1
1512939statistikkdirektiver1