Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 13,2003-04: St.prp. nr. 13 (2003-2004) Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Thailand, underskriven i Bangkok den 30. juli 2003

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.11.2003

Av i alt 1033 ordformer var 11 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1512911luftfartsverksemda1
1512909mønsteravtalar1
1512912mønsteravtalen1
1512908oppeberer1
1512914opphaldsstaten6
1512917remittance1
1512907sathirathai1
1512913skattlagte4
1512906surakiart1