Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 9,2003-04: St.meld. nr. 9 (2003-2004) Om utviding av Trollfjord I kraftverk i Trollfjordvassdraget

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.11.2003

Av i alt 616 ordformer var 13 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1512486blåskavleelva1
1512479blåskavlelva8
1512484konsesjonssøkaren1
1512476nabofelt2
1512487naturdokument2
1512485produksjonsgevinsten1
1512474trollfjordvassdraget6
1512477trollfjordvatnet9