Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 34,2003-04: St.meld. nr. 34 (2003-2004) Om samarbeidet i NATO i 2003

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.04.2004

Av i alt 2298 ordformer var 91 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1511131antiterrorområdet1
1511168aqusition1
1511157avgjerdsmekanismar1
1511169beredskapskontraktar1
1511103bistandsområdet1
1511156brunssum2
1511132cbrn5
1511099cimic1
1511161commands1
1511178dialogordningane1
1511159embargooperasjonar1
1511148feltteam1
1511180forsvarsevnene1
1511092forsvarsevner3
1511153forsvarsmateriellorganisasjonen1
1511093forsvarsplanleggingskomiteen1
1511170fulltidscharter1
1511140grensetrygging1
1511102hurtigreaksjonsstyrke6
1511138ikkjespreiingsavtalar2
1511134ikkjespreiingsregima1
1511158kontraterrorismeoperasjonar1
1511128krisehandteringsmekanismane1
1511091krisehandteringsoperasjonane3
1511154krisehandteringsøving5
1511152liaisonordning2
1511129luftterritoriet4
1511139missilforsvar29
1511163nisjekapasitetar1
1511120nøkkelspørsmåla1
1511162omformingskommandoen1
1511114oppfølgjaroperasjonen1
1511176partnaraktivitetar2
1511135partnersamarbeidet1
1511096patruljeringsoperasjon1
1511110politimisjon1
1511115politioperasjonar1
1511121polskleidde1
1511164rollespesialisering1
1511098samarbeidseining8
1511145samarbeidsinitiativ3
1511172scc1
1511171sealift1
1511100sikringskompani5
1511101sikringskompaniet1
1511136spreiingstrussel1
1511089stabiliseringslaga2
1511111stabiliseringsoppgåvene1
1511149stabsoffiser6
1511124stadefesta1
1511160straumlinjeforming1
1511123styrkegenerering3
1511150styrkehovudkvarteret1
1511173støttebasar2
1511166tankflykapasitet1
1511127terroretterretningscelle1
1511130terrorvåpen1
1511090tiltredingsprotokollane3
1511146tryggingsstrategien2
1511137verifikasjonsmekanismane1