Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 33,2003-04: St.meld. nr. 33 (2003-2004) Om Noregs deltaking i den 58. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 57. generalforsamling

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.04.2004

Av i alt 2580 ordformer var 127 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1511004aidskrisa1
1511056aidsproblemet1
1511077antiterrorismekomiteen1
1510996arbeidspapir3
1510992bomullsproduserande1
1510971budsjettprosedyrar1
1511042busetjingsprogram2
1511029detaljhandsama1
1511054djuptgående2
1511071etterforskingsverksemda2
1510984forhandlingstyngd2
1510995generalkomiteens1
1511006gfatm1
1510967gjeldshandtering6
1511083gjennomføringslovgjeving1
1511088grunnvassressursar2
1511039handelsresolusjonen5
1511028handvåpenresolusjonen3
1511005helsesak1
1510994hjelpeaktivitetane2
1511085hockomité1
1511080hovudanklagar1
1511001hovudresolusjonen1
1510974hovudsesjonen5
1510985hunte3
1511032høgnivådialogen4
1510989høgnivåkonferanse5
1510965høgnivåpanel9
1510968høgnivåpanelet25
1510964høgnivåsegmentet3
1511076ikkjehandsamingsframlegg1
1511020ikkjespreiingsavtaler1
1511087immunitetsreglane1
1511081ituri1
1511016kaldvasskorallar3
1511024kjernevåpenresolusjonane1
1511041konsensustradisjonen1
1511009kontaktorgana1
1511062kontrollkonseptet1
1511075kostarikanske3
1511012markeringspolitikk1
1510975medforslagsstillar21
1510983medforslagsstillarar10
1511048migrasjonskommisjonen1
1511047mikrokredittåret1
1510993miljøverntema1
1510981modalitetane9
1510963monterreykonferansen4
1510972møteførebuing1
1511027nedrustingspliktene1
1511010observatørdelegasjonen4
1511057oppbevaringsanstaltar1
1510999opprioriterast2
1511033rapporteringsrammer1
1511023reformdiskusjonane3
1511022reformframstøyten1
1511058reformrapporten1
1511021reformsamråd1
1510966reformspørsmålet6
1511082repbulikken1
1511011representantstatus1
1511053resolusjonsinitiativet1
1511030retningsendringar1
1511018rettshjelpsystemet1
1511038råvarediskusjonane1
1511037råvarespørsmål1
1511051samarbeidsmetodar2
1511059samleresolusjon2
1511061shirbrigs2
1511070sluttstrategiar1
1511065spesialsamordnaren1
1510997suverenitetsomsyn1
1511052svekkingar1
1510987særorganisasjon7
1510976tekstforhandlingane2
1511079terrorismekonferanse1
1510962terrorismekonferansen4
1511019tidsutnytting1
1510969trugselbiletet5
1510973tryggingsrådsreform3
1510961tryggingsutfordringane26
1511000tsjernobylulukka2
1511036unctads2
1510977underskrivingskonferanse1
1511055urfolkskvinnene1
1510978utviklingsdimensjonen3
1510991utviklingsfinansiering24
1511034utviklingskontekst1
1510980utviklingsmåla4
1510986verdsturismeorganisasjonen1
1511086vertslands1
1511066vestlanda2
1511040ørkenspreiingsresolusjonen1