Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 21,2003-04: St.meld. nr. 21 (2003-2004) Styringsforhold på utlendingsfeltet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.01.2004

Av i alt 3454 ordformer var 74 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1510629appeals1
1510628appellate1
1510609asylnemnder1
1510630cipu2
1510646departementsvedtak1
1510634detaljregulerande4
1510623dokumentasjonskontor1
1510625dokumentasjonskontoret4
1510610domstolsliknande8
1510620dømesamling2
1510662einskildforhold1
1510633faktavurderingar1
1510621flyktninge1
1510606flyktningnemnd2
1510632forskriftsverk7
1510597forvaltningspolitiske9
1510603førsteinstansvedtaka1
1510635innstrammande5
1510667innsynspraksisen1
1510638instruksjonsmyndet3
1510669klageførebuinga1
1510622konvensjonsflyktningar1
1510600koordineringsutvalet12
1510671landdatabasen1
1510656landekspertisen2
1510617landinformasjon2
1510618landinformasjonssystem1
1510599landkunnskapen4
1510648landkunnskapseining4
1510660landkunnskapseininga2
1510631landrapportar15
1510655landrådgivarane15
1510626landrådgivarar13
1510616landrådgivare1
1510664landrådgivaren1
1510663landrådgivarstrukturar1
1510624landrådgivartenesta2
1510658landvurderingane2
1510652lekmedlemmene1
1510619lifos1
1510645likningsnemndene1
1510642myndeutøvinga1
1510627nationality1
1510651nemndmøta2
1510608nemndordninga2
1510643nemndvedtak2
1510637omgjeringsrett7
1510615ordförande3
1510598partsinnsyn22
1510668partsinnsynet2
1510666partsspesifikke1
1510636praksisendringa4
1510641praksisendringane1
1510640praksisopplysningar1
1510649presedensskapande5
1510614prinsippvurdering2
1510639regelverksbasen1
1510650rettsskapande2
1510647rhknoff1
1510601stornemnda61
1510670stornemndsordninga1
1510602styringsforholda3
1510611styringsforholdet2
1510644trygderettslova1
1510604utlendingsavdelinga2
1510607utlendingslovgivinga5
1510605utlendingsnemnd1
1510613utlänningsnämnden4
1510661verifiseringar1