Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 14,2003-04: St.meld. nr. 14 (2003-2004) Om opplæringstilbod for hørselshemma

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.12.2003

Av i alt 2536 ordformer var 110 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1510573audiopedagogane1
1510571audiopedagogar1
1510582audiopedagogteneste1
1510542aulerød1
1510536bilettelefonen2
1510588boopphald1
1510502deltidselev1
1510548deltidselevane2
1510545deltidselevar7
1510504deltidsopphald2
1510533deltidsopplæring4
1510577deltidsopplæringa1
1510518deltidstilboda1
1510499døvblitte3
1510497døvfødde1
1510491døvhet1
1510537fjerntolke1
1510570fylkesaudiopedagogane2
1510572fylkesaudiopedagogstillingane1
1510527fylkesaudiopedagogtenesta1
1510519fylkesledda3
1510553fylkestrygdekontora2
1510523førskoletilbod2
1510555førskoletilbodet1
1510498førspråklege1
1510593gjennomsnittskostnader2
1510549grunnkursklassar1
1510515grunnskoleavdelingane1
1510557grunnskolebarn1
1510547grunnskoletilbod3
1510517heiltidselevar6
1510513heiltidsopplæring5
1510552hjelpemiddelsentralane4
1510569husebyområdet1
1510562hørendes1
1510501høresenteret1
1510546hørselsavdeling1
1510558hørselsavdelinga1
1510486hørselsfeltet1
1510496hørselsinntrykk1
1510529hørselsomsorga2
1510543hørselssenteret1
1510526hørselssentra14
1510506hørselssvekkinga2
1510511inntaksmøte2
1510510knutepunktskolane14
1510550knutepunktskolar2
1510508knutepunktskole7
1510566knutepunktskolen2
1510559knutepunktskolene3
1510512kommunikasjonshjelpemiddel2
1510568kompetansesenterdelen1
1510564kompetansesentrene1
1510551kompetanseskole1
1510583korreksjonsordning4
1510520korreksjonsordninga11
1510534korreksjonssatsen1
1510521noveranda1
1510589oppgjørsordninger1
1510530opplæringens1
1510522personellmesige1
1510580resonare2
1510528ressursgjennomgang1
1510574ressursrammer4
1510525sektorstyre4
1510538senterskolane2
1510595senterskole1
1510503senterskolen3
1510544skoleavdeling1
1510565skoledrifta18
1510489spesialundervisningens1
1510576språkstimuleringstiltak1
1510490støttesystemets1
1510487sunnanåutvalet12
1510594sunnanåutvalets1
1510488sunnanåutvalgets1
1510495talekontroll1
1510500taleomformar1
1510494taleoppfattelsen1
1510561tegnspråklig1
1510560tegnspråklige2
1510509teiknspråkkunnig2
1510567teiknspråkkunnige1
1510556teiknspråkmiljø3
1510540teiknspråkopplæring12
1510539teiknspråktolkar2
1510535teksttelefonen1
1510575teorifeltet1
1510590tilleggsvanskar5
1510563tolkemangel1
1510586trekksats1
1510584trekksatsane3
1510592trekksatser1
1510579tunghørtblitte4
1510493tunghørthet1
1510514tvillingskole2
1510507tvillingskolemodell1
1510516tvillingskolemodellen4
1510531utviklingstilbod2
1510596ventelønna2