Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 9,2003-04: Ot.prp. nr. 9 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.10.2003

Av i alt 456 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1510368dobbelregistrering1
1510363livsynssamfunn3
1510369personopplysning7
1510365registerført3
1510364riksborgar5
1510366riksborgarar1