Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 7,2003-04: Ot.prp. nr. 7 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.10.03

Av i alt 1207 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1510028barnevernmyndigheita3
1510013bransjeoverskridande1
1510025bustadfylkeskommunen5
1510009erversuddannelsesskolene1
1510012fagstrukturen1
1510020familievernkontorloven1
1510010grunnkursstrukturen1
1510019heimfylkeskommunen4
1510023hovudgrunngivinga5
1510024høringsintansane2
1510015høringssaker1
1510026institusjonsfylkeskommunen1
1510011rådstrukturen1
1510017spesialistfråsegn1
1510022vertsfylkeskommunane2
1510016yrkesopplæringsnemnder5