Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 69,2003-04: Ot.prp. nr. 69 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (sjuketransport m.m.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.05.2004

Av i alt 311 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1510006behandlingspersonell15
1510007endringslovene5