Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 55,2003-04: Ot.prp. nr. 55 (2003-2004) Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.04.2004

Av i alt 1912 ordformer var 45 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509850aftalen1
1509848bekendtgørelse5
1509869elevføresetnadene1
1509831ervervsuddannelsesskolenehar1
1509844facilitate1
1509856friskoleova1
1509846grundskolaförordningen1
1509842heimstatens1
1509843immigrasjonsarbeidarar1
1509825innhaldsendringa2
1509829instruksjonsmyndigheita6
1509859kartleggingsmateriellet4
1509832kompetanseplattformer2
1509826kompetanseprøve6
1509854lovformulering2
1509865lærebedriftsbasert1
1509870læreplangruppene1
1509828læreplangrupper9
1509857mappevurderingsmetodikk1
1509852minoritetselevane4
1509849modersmålsundervisning1
1509855norskdugleik7
1509853overproblematisere1
1509830partssamarbeidet8
1509845practicable1
1509841reintegrasjon2
1509834reiskapsspråk2
1509851samarbejdsområde1
1509835sekundærlovgivinga3
1509863skoleeiers1
1509858skoleleiingane2
1509866skolevurdering1
1509867systemkrava2
1509827teoriopplæring8
1509864tilsynsyndighetens1
1509847tosprogede1
1509839vandrearbeidarar1
1509833yrkesopplæringane1