Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 49,2003-04: Ot.prp. nr. 49 (2003-2004) Om lov om endring i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.04.2004

Av i alt 954 ordformer var 40 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509821agensar2
1509799bioartifisielle1
1509811bioethics1
1509809biotryggleik4
1509812cdbi7
1509813cdsp6
1509786dyreceller2
1509788dyrevev4
1509814herværande1
1509810infeksjonsovervaking9
1509800interimsorgan5
1509824interimsorganet17
1509815kjeldedyr2
1509801komitéfleirtal3
1509802metodeprøving1
1509803møteforbod1
1509823politikkdokument3
1509798reguleringsmekanismane1
1509816samtykkereglar3
1509797smitteanalyse1
1509789smitteovervaking2
1509804smittesanering1
1509785transplantasjonslov2
1509808ukxira2
1509806videnskabsetiske1
1509796xenobiobank1
1509795xenoregister1
1509819xenotransplantasjonsforeininga1
1509793xenotransplantasjonsnemnd1
1509794xenotransplantasjonsnemnda1
1509784xenotransplantasjonsutvalet7
1509820xenotransplantasjonsverksemd1
1509807xenotransplantation1