Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 40,2003-04: Ot.prp. nr. 40 (2003-2004) Om lov om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.03.2004

Av i alt 208 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ