Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 32,2003-04: Ot.prp. nr. 32 (2003-2004) Om lov om endring i straffelova (avgrensa rett til offentleg framsyning av grove valdsskildringar utanfor næring)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.01.2004

Av i alt 881 ordformer var 15 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509466distribusjonsoppgåver1
1509455filmloven3
1509465filmtilsynet11
1509464førehandskontrollen11
1509457høyingsfråsegnene1
1509452informasjonsfridomen9
1509458medieforskarlag2
1509454medievald2
1509456medlemsklubbane4
1509462meldingsordning1
1509460påverkingseffekt1
1509463valdsskildringane1
1509453valdsskildringar33
1509459videobransjens1
1509461voldsfilm3
1509451voldsskildringer1