Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 18,2003-04: Ot.prp. nr. 18 (2003-2004) Om lov om endring i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.11.2003

Av i alt 262 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509190bilandslova8
1509193fortidslevninger1
1509192landstrekninger1
1509197miljøvernforskrifter1
1509191naturformasjoner1
1509198sanksjonsføresegna2
1509196svalbardloven4
1509194svalbardmiljølova31
1509195svalbardmiljølovens1