Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 17,2003-04: Ot.prp. nr. 17 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.11.2003

Av i alt 613 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509187førarkortklassane1
1509179førarkortpliktig5
1509178førerkortforskriften20
1509186kjennskapsprøve1
1509177kjøresetel72
1509181kjøresetelen11
1509184kjørsetlar1
1509185motorvogngrupper1
1509182pliktavholdsloven1
1509188regionvegkontora1
1509176samferdselsloven2
1509183tilbakekall28
1509180tilbakekallet2