Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 80,2002-03: St.prp. nr. 80 (2002-2003) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 48/2003 av 16. mai 2003 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2000/35/EF om kamp mot forseinka betaling i handelshøve

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.06.2003

Av i alt 551 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509142avtalefastette1
1509140avtalefastsette1
1509148avtalefridomen8
1509153betalingsdagen2
1509157betalingsfristar7
1509147betalingstidspunkt3
1509156fakturaprogramma2
1509143foliorente13
1509149forseinkingsrentelova52
1509152forseinkingsrentesatsen22
1509138handelshøve17
1509139handelstransaksjonar5
1509154lovvalsreglane6
1509144maksimalsummar1
1509146næringshøve5
1509150påkravsregelen2
1509155standardoppsett2