Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 79,2002-03: St.prp. nr. 79 (2002-2003) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 47/2003 av 16. mai 2003 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/65/EF om fjernsal av finansielle tenester til forbrukarar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.06.2003

Av i alt 467 ordformer var 18 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509128betalingskortavtala1
1509125bustandlån1
1509126delbetaling1
1509122fjernkommunikasjonsmiddel2
1509132fjernsalsformer1
1509129forbodsdirektivet3
1509136forsikringsklagenemndene2
1509134informasjonsføresegnene1
1509124reiseforsikringar3
1509133spesiallovgjevinga6
1509135standardmateriell1
1509123»finansielle1
1509127»hovudavtala1