Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 76,2002-03: St.prp. nr. 76 (2002-2003) Om endring i tenestetillegget til utskrivne vernepliktige mannskap

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.06.2003

Av i alt 308 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509115militærnektarlova1
1509114regulativendringar7
1509116siviltenesteforvaltninga8
1509117tenestepliktige7
1509111tenestetillegg10
1509108tenestetillegget12
1509110√łkonomiska1