Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 73,2002-03: St.prp. nr. 73 (2002-2003) Om trygdeoppgjeret 2003

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.06.2003

Av i alt 910 ordformer var 32 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509075etterreguleringsklausul1
1509084etterslepskompensasjon3
1509085etterslepstillegget1
1509089garantiføresegn1
1509094låglønstillegga1
1509087lærarpakka2
1509086lærarpakkene1
1509098løyninga2
1509100pensjonssatsane9
1509091reguleringsklausulen1
1509083reguleringsåret6
1509093skulepakke1
1509090trygdedrøftingane8