Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 62,2002-03: St.prp. nr. 62 (2002-2003) Om samtykke til godkjenning av avgjerd iEØS-komiteen nr. 33/2003 av 14. mars 2003 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF)nr. 1360/2002 om bruk av fartsskrivarinnan vegtransport

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.05.2003

Av i alt 384 ordformer var 19 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508918dataforvaltingssystem1
1508921fartsskrivarane1
1508914fartsskrivarkort5
1508909fartsskrivarkorta3
1508912føraraktivitet1
1508911føraraktivitetar1
1508915føretakskort1
1508920handterminalar1
1508904kommisjonsforordning10
1508917konkurranselikskap1
1508919kontrollstyresmaktene17
1508913sjåførkortet1
1508910tidsopplysningar1