Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 6,2002-03: St.prp. nr. 6 (2002-2003) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om deltaking for EØS/EFTA-statane i EU-programmet om fellesskapstiltak for å stimulere sysselsetjinga (2002-2006)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.11.2002

Av i alt 458 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508896arbeidskraftsmobilitet1
1508895arbeidslivsområdet10
1508892arbeidsmarknadsområdet1
1508901innplassere1
1508898middelhavsstatar1
1508897referansemåling2
1508902sysselsetjingsområdet1
1508890sysselsetjingsprogrammet4
1508893sysselsetjingsstrategien10