Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 61,2002-03: St.prp. nr. 61 (2002-2003) Om samtykke til ratifikasjon av valfri protokoll av 25. mai 2000 om barn i væpna konflikt til FNs konvensjon av 20. november 1989 om rettane til barnet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.04.2003

Av i alt 550 ordformer var 14 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508881aldersgrensekrava1
1508878aldersprov1
1508887disiplinærmakt1
1508882framtinginga1
1508879heimevernslova8
1508883heimevernsungdom1
1508889mobiliseringsdisponerte2
1508876stridshandlingar7
1508886stridsrelatert1
1508888tvangsreaksjon1
1508880vernepliktslova6