Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 58,2002-03: St.prp. nr. 58 (2002-2003) Om samtykke til ratifikasjon av 1) FN-konvensjonen mot grenseoverskridande organisert kriminalitet, 2) utfyllande protokoll for å førebyggje, nedkjempe og straffe handel med menneske, særleg kvinner og born, 3) utfyllande protokoll mot smugling av menneske over land, sjøvegen og luftvegen, alle av 15. november 2000, og 4) utfyllande protokoll mot ulovleg produksjon av og handel med skytevåpen og delar, komponentar og ammunisjon til desse av 31. mai 2001

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.04.2003

Av i alt 1624 ordformer var 64 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508823brotsverkstypane1
1508820domsseiing1
1508873europarådsavtale1
1508817ferdigtinga3
1508858gjengangarstraff1
1508867gjengangerstraff1
1508838grensekontrollorgan2
1508846grensetiltak1
1508813hovudkonvensjonen4
1508827husing1
1508843identitetsdokument8
1508839identitetsdokumenta1
1508852importstat1
1508842innreisestaten1
1508822internretten1
1508821iretteføringa1
1508854jaktføremål1
1508830konvensjonsstat3
1508848konvensjonsstatane3
1508819korrupsjonshandlingar1
1508818kvitvaskingshandlingar1
1508857lisensieringssystem1
1508834massemediekampanjar3
1508856meklingsoppdrag1
1508836menneskehandlarar4
1508863menneskesmuglande1
1508870menneskesmuglarar12
1508865menneskesmuglingsprotokollen1
1508847menneskesmuglingssak1
1508862mogeleggjering1
1508833mottakarstatsparten1
1508850opphavsstaten1
1508869produksjonstidspunktet1
1508851produsentstat1
1508811psykotrope3
1508866samarbeidsplikta10
1508812samarbeidspliktene1
1508845sikringsventilar1
1508844skipsregisteret89
1508853skytbare1
1508810skytevåpenprotokollen6
1508825språkversjonane4
1508828statspart6
1508831statsparten4
1508832statspartens1
1508829straffeforfølginga2
1508872styresmaktkontroll1
1508855styresmaktsamarbeid2
1508824tiltredingsdokumenta1
1508815tingingsdelegasjonen1
1508816tingingsleiar1
1508814tingingssesjonar1
1508849transitterte1
1508864tryggingsrisikoar1
1508826tvangsmidla3
1508835utlendingsstyresmakter6
1508859utleveringslova2
1508871utvandringspotensial1
1508837visuma4
1508860vitnevern4
1508868våpenforskriftene1