Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 54,2002-03: St.prp. nr. 54 (2002-2003) Pensjonar frå statskassa

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.04.2003

Av i alt 278 ordformer var 4 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508809forelesingshonorar1
1508808stipendtida3
1508807valerji3