Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 46,2002-03: St.prp. nr. 46 (2002-2003) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 168/2002 av 6. desember 2002 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/39/EF om endring av direktiv 97/67/EF med omsyn til ytterlegare opning for konkurranse på marknaden for posttenester i Fellesskapet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.02.2003

Av i alt 400 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508794brevmarknad1
1508789brevpostsendingar2
1508790grunntaksten17
1508791leveringsplikter4
1508793postformidling1
1508792postforskrifta7
1508788postoperatørane4