Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 45,2002-03: St.prp. nr. 45 (2002-2003) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 140/2002 av 8. november 2002 om endring av protokoll 37 i og vedlegg II til EØS-avtala ved tilpassing til forordning (EF) nr. 141/2000 om lækjemiddel mot sjeldne sjukdommar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.02.2003

Av i alt 302 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508785lækjemiddelvurdering2