Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 37,2002-03: St.prp. nr. 37 (2002-2003) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 135/2002 av 27. september 2002 om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA-EØS-statane i ei fellesskapsordning for sivil krisehandtering

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.11.2002

Av i alt 420 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508769europakommisjonens9
1508768fellesskapshandlingsprogrammet12
1508772hjelpoperasjonar1
1508766katastrofevernebuing27
1508774samfunnstryggingsarbeidet1
1508770ureiningsulykker1