Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 35,2002-03: St.prp. nr. 35 (2002-2003) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-avtala

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 22.11.2002

Av i alt 426 ordformer var 13 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508762administrasjonsorgan1
1508761eittnivåsystem1
1508757føresgner1
1508765kostnadne1
1508763liechtensteinske2
1508758vedtektsmessige1