Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 30,2002-03: St.prp. nr. 30 (2002-2003) Om endringar på statsbudsjettet for 2002 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.11.2002

Av i alt 729 ordformer var 23 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508721ettergis1
1508717finansieringskrisa1
1508712gjennomføringskapasiteten1
1508708karbonfond8
1508729konsulentfondet1
1508713korrupsjonsproblema1
1508715landramma1
1508714norskfinansierte5
1508709næringsrådstillinga1
1508720parisklubben1
1508711styresettsituasjonen1
1508716sveltkatastrofe1
1508710tilleggsbehovet4
1508719våpenkvileobservatørar1