Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 28,2002-03: St.prp. nr. 28 (2002-2003) Om endringar på statsbudsjettet for 2002 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.11.2002

Av i alt 866 ordformer var 26 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508659dommarlønningar1
1508683erkjenningsyting1
1508678forsterkingsmannskapa1
1508677gjenbruksverdi1
1508676masseteneste1
1508661politibudsjettet5
1508667prognosegrunnlag1
1508670saksbehandlingskjede1
1508671sideutgiftene1
1508679tillegsløyving2
1508675tryggingsopplegg1
1508680ulykkekommisjonar1
1508663utlendingsavdeling3
1508662utlendingsforvalting2
1508664utlendingsforvaltinga5
1508660uttransporteringar6
1508674utviklingsøkonomiske1
1508682voldsofferlova3
1508681voldsofra1
1508665»ta1