Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 21,2002-03: St.prp. nr. 21 (2002-2003) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2002 m.m. under Olje- og energidepartementet og endringar i eigarstruktur i det norske gasstransportsystemet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.11.2002

Av i alt 1609 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508626avsetningsinstruksen1
1508607bodgivaren6
1508633byggve6
1508612eigarsamansetjinga7
1508651fjerningstilskotet3
1508611framområdet1
1508617frostpipe1
1508653gasstransportrøyrleidningar2
1508647geoteknikarar1
1508643helheit1
1508620investeringsoverslag3
1508635isobutan1
1508644kraftforsyningsberedskap3
1508646kraftforsyningsbransjen1
1508608meirverdisynspunkt1
1508636normalbutan3
1508606områdeeffektiviseringar1
1508649opprydningstiltak3
1508621osebergfelta1
1508641parallelljustert2
1508638pipelines1
1508622premieinnsparing1
1508645ressurseffektiv1
1508648risikoklassifiseringa1
1508642samarbeidsverksemd28
1508609skattesituasjonen2
1508613sluttføringsdato1
1508640tilsynsutgifter8
1508654tørrgassanlegg1
1508625tørrgasstariffar1
1508652undersøkingsmateriale3