Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-5,2002-03: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 5 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Om endringar av St.prp. nr. 1 (2002-2003) under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.11.2002

Av i alt 357 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508597dommarløninger1
1508605forelått1
1508602grunnboken2
1508596kostnadsbereikna1
1508598leiarlønssystemet1
1508599lønsuaken1
1508601systemforvaltning1
1508595utmarkskommisjonen12
1508603årsoverskuddet1