Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-4,2002-03: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Om endring av Kultur- og kyrkjedepartementets budsjettforslag for 2003

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.11.2002

Av i alt 1198 ordformer var 44 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508570arealforhold1
1508576arealproblema1
1508559bevaringsområdet2
1508575budsjettføresetnadene9
1508580designprosjektet1
1508565dokumentasjonsarkiv3
1508562driftsføresetnader1
1508558formidlingsfeltet2
1508577formidlingsretta1
1508555hovudavdelingane4
1508556innkjøpsfond1
1508583inntektsføresetnaden1
1508572kjemibygning1
1508593kjerneensembla1
1508592kjerneensemble1
1508574konserveringsfunksjonar2
1508589kunsthandverkmiljøet1
1508587kunstindustrimuseets3
1508579leigeavtalene1
1508586meiransvar2
1508561museumsinstitusjonane2
1508568museumsstiftingar1
1508591musikkformål17
1508584overgangsspørsmål2
1508553ressursstyrking1
1508551rådveldeposten1
1508557samlingsinnkjøp1
1508563samordningstidspunktet1
1508554satsingsstrategien1
1508566sjølvassuranseansvar1
1508564sjølvassuranseprinsippet1
1508569stiftingslov1
1508585stikkordsfullmakta2
1508582talkolonnane1
1508588tekstilkonservering2
1508578tilleggsareala1
1508571tullinløkkaområdet1
1508590utanlandsformidlinga1
1508567valorgan1
1508573verkstadfunksjonar1