Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-12,2002-03: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 12 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2003

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.11.2002

Av i alt 448 ordformer var 14 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508489arbeidsgodtgjersla11
1508498avgiftstrekk1
1508486avtaleramma4
1508496avtaleramme1
1508494budsjettrutinar1
1508492fangstkvantum11
1508491fangstutviklinga2
1508488fartøystorleikar2
1508495føringstilskot6
1508490heilårsdrivne3
1508499kondemneringsordning2
1508497kvoteprognosar1
1508487lønsemdundersøkingar2
1508485støtteramma2