Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 19,2002-03: St.prp. nr. 19 (2002-2003) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Barne- og familiedepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.11.2002

Av i alt 506 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508484adopsjonspengetilfelle1
1508479adoptantane1
1508478bufas1
1508474driftskapitlet4
1508472fagkapittel8
1508473omposterast2
1508480saksauke2
1508483utgiftsoverslaget3