Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 17,2002-03: St.prp. nr. 17 (2002-2003) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.11.2002

Av i alt 1499 ordformer var 80 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508388attføringshjelp1
1508346attføringspostar2
1508345berekningsgruppa14
1508344folketrygdas18
1508422gjensidighetsland1
1508350helseforvaltning2
1508355invalidepensjonistar2
1508386langtid2
1508347rusreform5
1508361sikringsdømte1
1508418stønadsbeløpet5
1508362særreaksjoner2
1508351tobakksforsking1
1508421utdanningsstønad11
1508363varetektssurrogat4
1508404ventetillegg11