Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 13,2002-03: St.prp. nr. 13 (2002-2003) Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2002

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.11.2002

Av i alt 901 ordformer var 54 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508334ammunisjonskontrakt1
1508333boligføremål1
1508307brannprosjekt1
1508303budsjettidspunktet1
1508305driftsbehov2
1508324drivstofflagre1
1508340effektdrap1
1508321fsjens1
1508295gjennomføringsproposisjonen1
1508341heimevernslovens1
1508332innfriingstakt3
1508314investeringkapitlet1
1508339kammerlåser1
1508313kystartillerianlegg2
1508325luftradarsystem2
1508337materiellkategoriar3
1508300omrioriteringer1
1508328panserbekjempingsvåpen3
1508323programgolf1
1508317rekruttutdanning3
1508310sikringsmyndighet1
1508292stp3
1508298»regulativ2