Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 11,2002-03: St.prp. nr. 11 (2002-2003) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om deltakinga til EØS/EFTA-statane i EU-programmet for folkehelse (2003-2008)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.11.2002

Av i alt 454 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1507985helsetrugsmål3
1507984hovedsøyler1
1507986laboratoriekapasitet2
1507987noverende1
1507982ureiningsrelaterte1