Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 10,2002-03: St.prp. nr. 10 (2002-2003) Om samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 20. april 2001 om bevaring og forvalting av fiskeressursar i det søraustlege Atlanterhavet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.11.2002

Av i alt 761 ordformer var 32 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1507962bevaringstiltaka1
1507969depositar2
1507966depositaren3
1507955eksekutivsekretær2
1507974fangstinnsats2
1507954fiskeinnsatsnivå1
1507975fiskepotensialet1
1507948fiskeriforvaltingsorganisasjonen1
1507972fjernfiskenasjon1
1507956flaggstatprinsippet1
1507957havnestatane1
1507958havnestaten2
1507952ikkjemedlemer1
1507959inspeksjonsrett2
1507964kommisjonsvedtak3
1507953konvensjonspart2
1507949konvensjonsteksten24
1507961kyststatprofil1
1507973kyststatsprofil1
1507951matvareorganisasjonen1
1507977nordaustatlantiske32
1507976nordvestatlantiske9
1507970norskflagga3
1507960observatørprogram1
1507968oppseiingsdato1
1507979organisasjonskostnader1
1507980organisasjonsutgiftene1
1507971seafos4
1507967tilslutningsdokumentet1
1507965tvisteløysningsordning1