Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 7,2002-03: St.meld. nr. 7 (2002-2003) Trusopplæring i ei ny tid Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.10.2002

Av i alt 3438 ordformer var 66 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1507475arbeidsgiverorganisjon1
1507495baptistsamfunnet3
1507500bemanningsbehova1
1507497bemanningsmessige6
1507499bemanningsspørsmålet1
1507505bemanningstala1
1507502budsjettbehovet7
1507496budsjettsatsing1
1507464dåpsfasen2
1507517dåpsopplæringsarbeidet1
1507518dåpsopplæringsfeltet2
1507493dåpsopplæringsplan1
1507467dåpsopplæringstilbod30
1507469dåpsopplæringstilbodet14
1507494dåpssamtalar1
1507489dåpsskule1
1507523evalueringsopplegg1
1507492folkekirkens1
1507491folkekyrkjene6
1507478folkeopplæring1
1507519forsøksarbeidet1
1507516førebuingsfase1
1507465førskulefasen6
1507515gjennomføringsfasar1
1507490hovudmodellane2
1507473juniorkonfirmasjon2
1507477katekismeundervisninga1
1507470konfirmasjonsfasen1
1507486konfirmasjonshandlinga1
1507480konfirmasjonslova1
1507479konfirmasjonsoverhøyringa1
1507487konfirmasjonsprosenten3
1507474konsolideringsfasen2
1507521konsolideringsperioden1
1507471kvardagsskule1
1507510kyrkjegardsarbeidarar1
1507511kyrkjemusikktenesta1
1507472kyrkjeskule2
1507458livssynsopplæring2
1507457livssynsopplæringa4
1507482livssynspluralismen2
1507484medlemsprosenten2
1507481normalplanane1
1507463opplæringsfasane5
1507462opplæringsfasar2
1507459opplæringsfeltet12
1507461opplæringstrinn1
1507460prosjektorganiserast1
1507522prosjektorganiseringa4
1507466prosjektsekretariatet7
1507504rekrutteringsspørsmålet1
1507468skuleskyssordningane2
1507508stillingsauken1
1507501stillingsbehovet1
1507506stillingsveksten1
1507498tenestekategoriane6
1507512tenestekategoriar2
1507513tenestemannskategoriane1
1507476tilrådnaden1
1507483trudomssamfunnslova1
1507514undervisningsleiarar1