Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 43,2002-03: St.meld. nr. 43 (2002-2003) Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2003 og fisket etter avtalane i 2001 og 2002

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.06.2003

Av i alt 4220 ordformer var 99 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1504552atterreisingsplanen2
1504516bifangstbestemmelsar1
1504514bifangstregime2
1504537bistandsengasjement9
1504506blandingsfisket2
1504543blim65
1504548demersale2
1504520fangstavgrensninga1
1504503fangstmønster2
1504502fangstmønsteret1
1504486fartøynivå15
1504504fastsetjer4
1504485fellesforvaltninga2
1504518fempartsavtalen6
1504577firepartsavtalen4
1504544fiskedøyingstal41
1504551fiskedøyingstala15
1504499fiskedøyingstalet71
1504546fiskemønsteret12
1504496fiskeriforvaltningsorganisasjonane17
1504538fiskeristyresmakter14
1504558fiskeuttaket4
1504530fleirbestandsmodellar13
1504498forhandlingstaktiske8
1504494færøysona12
1504545gytebiomassen21
1504564haneskjellkvote3
1504539kvotefastsettinga8
1504500kvotesvingingane6
1504495loddeavtala1
1504549mbal2
1504553meldingskrav2
1504529nammcos13
1504528observatørdekninga2
1504519opprnnelege1
1504497partsmøtene4
1504531patagonisk30
1504554prøvetakingsordningar2
1504561satellittsporingsavtalar8
1504559satellittsporingsdatabasen8
1504560satellittsporingsopplysningane8
1504563smottholavtalen6
1504517sonetilhøyring8
1504555talrikdommen2
1504542tilseiar3
1504533tunfiskliknande8