Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 42,2002-03: St.meld. nr. 42 (2002-2003) Om ILOs 90. internasjonale arbeidskonferanse i Genève, 3.-20. juni 2002

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.06.2003

Av i alt 658 ordformer var 19 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1504474arbeidsreiseulykke1
1504473arbeidsreiseulykker7
1504481banklovgiving1
1504483kjønnsrepresentasjonen13
1504475kjønstadutvalet2
1504466komitérapporten1
1504467meldeordningar2
1504468ratifiserande3
1504478samvirkeføretaka6
1504480samvirkerett8
1504482samvirkesektoren8
1504479styringsverkemiddel16
1504470yrkesskadeordninga4
1504472yrkesskadeutvalet7