Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 37,2002-03: St.meld. nr. 37 (2002-2003) Rettferdsvederlag av statskassa

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.05.2003

Av i alt 236 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ