Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 27,2002-03: St.meld. nr. 27 (2002-2003) Om Noregs deltaking i den 57. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 56. generalforsamling

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.04.2003

Av i alt 2528 ordformer var 152 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1503683adhockomiteen11
1503682adhockomité7
1503563antipersonellminetiltak2
1503674arbeidstvistordningane1
1503672arbeidstvistordningar1
1503636beijingkonferansen1
1503664bidragskomité1
1503550budsjettfleksibilitet2
1503648budsjettære2
1503646demobilization1
1503549detaljfokusert1
1503663domsavgjerdsfasen2
1503621dødsstraffproblematikken2
1503539faktuelle2
1503613fattigdomsresolusjonen2
1503559femårsgjennomgang2
1503614finansieringsmekanismar4
1503598fjernfiskenasjonar3
1503540fjorårsmeldinga1
1503642fjorårsresolusjonen1
1503628fjorårsteksta1
1503662forundersøkingar8
1503544fredsbyggingsinitiativ1
1503679genèvekonvensjonane9
1503583gjennomførande2
1503620gjennomføringsplanen6
1503589gjennomføringssida3
1503586gjennomgangstemaa1
1503625gjestingsmekanismar1
1503624gjestingsmekanisme1
1503617gjevarkonferansane3
1503597havrettsdebatt1
1503596havrettsforhandlingane1
1503688hovudføresegnene7
1503686hovudklagar1
1503680hovudpådrivarar3
1503542hovudtrugsmål1
1503545høgnivådelen4
1503552høgnivådialog8
1503546høgnivåsegment4
1503560inspeksjonsmekanismar1
1503652instraw2
1503570juscannz1
1503572kavan1
1503600kjernevåpenspørsmål1
1503557klimaresolusjonar1
1503609konferanseoppfølging2
1503684konvensjonsforhandlingane2
1503635kvinneinnlegget1
1503638kvinnetekstene1
1503629landinnlegg1
1503667leasingutgifter1
1503643mahendran1
1503590medisinprisar5
1503551menneskerettsarbeidet7
1503631menneskerettskommisjonens1
1503644menneskerettspraksis2
1503574midtaustkonflikten1
1503561milesteinane2
1503585mineproblemet2
1503582minetiltaksarbeid2
1503584minetiltakspolitikk1
1503541multilateralismen3
1503587naudhjelpsappellane1
1503588naudhjelpssamordning1
1503604nedrustingsfeltet1
1503606nedrustingspørsmål1
1503601nedrustingsspørsmål4
1503675ombodsmannsordningar1
1503634oppfølgingsmekanismane1
1503608oppfølgingsmekanismar2
1503691petroleumsførekomstar2
1503599provmateriale2
1503633rasismeresolusjonen1
1503547reformpakken14
1503580reformrunde1
1503565reformspørsmål8
1503647reintegration1
1503645resolusjonshandsaminga1
1503593resolusjonstekstene1
1503595ressursdatasystem1
1503592røystemønster6
1503661saksoppnemnde2
1503610sekretariatsstruktur1
1503618sids7
1503687statspartar12
1503685statspartsmøte7
1503689statusavtaler1
1503659straffedomstolar2
1503581straumlineforme2
1503619styresettproblematikken1
1503626støttearbeidet1
1503591substanshandsaming1
1503649tenestemannsorganisasjonen1
1503668tenestesystem2
1503651tilleggsmidlar12
1503678tilleggsprotokollane6
1503548tusenårsfråsegna1
1503669unchr3
1503677uncitrals1
1503564unmas5
1503566urfolkssekretariatet1
1503562urfolksspørsmål17
1503554verdskonferansar4
1503571vestgruppa12
1503681vidarehandsame1
1503573vistestatsministrar2