Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 26,2002-03: St.meld. nr. 26 (2002-2003) Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 2002

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.04.2003

Av i alt 1906 ordformer var 77 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1503537avgjerdsstrukturar1
1503536deltakararrangementa1
1503519deltakarerettane1
1503522deltakarkomiteen2
1503521deltakarkomité1
1503524deltakarrettar1
1503523desembervedtaka1
1503490eksportkontrollavtalar1
1503471etterretningssamarbeidet3
1503525euroatlantisk17
1503510europakommandoen1
1503496fellesalliert1
1503506forsvarsgreiner6
1503516forsvarsmateriellsamarbeide1
1503479forsvarsminister­møtet1
1503465forsvarsplanar3
1503518fremlegginga1
1503485førehandskoordinering1
1503492innsatsklare3
1503511kapasitetskrav1
1503530kapasitetspakken1
1503531kapasitetstilsegna1
1503491kapasitetstilsegner1
1503494klargjeringstid1
1503461koalis­jon1
1503509kommandoordningane1
1503508kommandoordningar1
1503469krisehandteringsmekanismar1
1503534krisehandteringsoperasjonen1
1503514krisehandterings­operasjon1
1503493logistikkstøtte5
1503502luftovervaking5
1503467masse­øydeleggingsvåpen4
1503476masseøydeleggingsinitiativet1
1503468masseøydeleggings­våpen2
1503528mellom­etnisk1
1503478miltbrannbakteriar4
1503532norskleidde8
1503472overflatefartøy5
1503463prahatilsegna5
1503497presisjonsstyrte2
1503480reaksjonslag1
1503464reaksjonsstyrke14
1503503reaksjonsstyrken10
1503513resolve2
1503477ricin1
1503488sam­svar1
1503501sjøtransportkapasitet1
1503504stridsevne2
1503507styrkebrønnen6
1503474styrkegenereringskonferansen2
1503505styrkekomponentar2
1503535styrkeregister1
1503500tankflyflåte1
1503482teaterrakettforsvar1
1503517terroranslaga6
1503473terroristnettverka2
1503470terror­åtak1
1503462tiltredingsforhandlingar2
1503484tiltredingsprosess1
1503499transportflykapasitet8
1503483trusselvurderingane2
1503526tryggings­omgrepet1
1503527­balkan1
1503489­interesser1